Ta strona korzysta z cookies
Korzystamy z plików cookies, aby zapewnić prawidłowe działanie strony oraz w celach statystycznych, które pomagają nam w ulepszaniu witryny. Więcej info >
Niech od tej pory Twoje Sprawozdania finansowe będą wyjątkowe!
Pakiet 
sprawozdanie finansowe na 6 według metody 5 kroków
5 kroków do idealnego sprawozdania
Skorzystaj z 2 części Warsztatu Zamknięcie roku 2020  
Dowiedź się JAK i przećwicz na Przykładach a następnie skoryguj zapisy w swoich księgach
/
Jak praktycznie to zrobić - dowiesz się z 1 części warsztatu Zamknięcie roku 2020 i 2021 na przykładzie firmy handlowo - produkcyjno - usługowej i jej ksiąg w programie Rewizor
Przećwicz Praktycznie
/
Zrealizuj szkolenia z cyklu Zamknięcie roku w księgach, w tym m.in. dotyczące inwentaryzacji, wyceny, uzgodnienia i zamknięcia kręgu kosztów (nagrania webinarów merytorycznych)
Dowiedź się JAK
/
Skorzystaj ze szkoleń tematycznych jak Naliczanie podatku odroczonego, usług budowlanych, leasingu, rezerw itp.
Dowiedź się JAK
/
Jak praktycznie to zrobić - dowiesz się z 3 części warsztatu Zamknięcie roku 2020 oraz warsztatu Zamknięcie roku 2021 na przykładzie firmy handlowo - produkcyjno - usługowej i jej ksiąg w programie Rewizor
Przećwicz na praktycznych przykładach
/
Zapoznaj się ze szkoleniami na temat Wprowadzenia do SF oraz sporządzania Dodatkowych Informacji i Objaśnień, szkolenia na temat Rachunku Przepływów Pieniężnych oraz nagrań webinarów merytorycznych
/
Dowiedź się JAK
Skorzystaj z ostatniej części warsztatu Zamknięcie roku 2020 oraz 2021
Przećwicz na praktycznych przykładach
/
Skorzystaj z programu Novator do sporządzania SF i materiałów instruktażowych dostępnych na stronie www.sprawozdanie.com.pl
Sporządź własne E-sprawozdanie
/
1. Przejrzyj i uzgodnij salda, sprawdź wycenę bilansową
4. Przygotuj Sprawozdanie Finansowe
3. Rozlicz zagadnienia zaawansowane
2. Wprowadź Korekty
5. Przeprowadź analizę danych księgowych, w tym analizę wskaźnikową swojego Sprawozdania i przedstaw wyniki Zarządowi
Zapoznaj się ze szkoleniem na temat Analizy finansowej
/
Dowiedź się JAK
Skorzystaj ze szkolenia Analiza danych księgowych, w którym na praktycznym przykładzie pokazanej jest jak interpretować dane finansowe
Przećwicz na praktycznych przykładach
/
Skorzystaj z pliku Excela i Worda w celu przygotowania własnego raportu 
Raport dla zarządu Twojej firmy lub Twojego klienta
/
Skorzystaj z plików pomocniczych w Excelu aby rozliczyć leasing, podatek odroczony czy usługi długoterminowe
Przygotuj własne rozliczenia
/
Co DOKŁADNIE WCHODZI W SKŁAD PAKIETU:
 1. Warsztat: Zamknięcie roku w księgach za rok 2021 z bonusowym dodatkiem - Warsztat 2020 - łącznie ok. 11 godzin o wartości 490 zł
 2. Mini szkolenie: Jak przygotować Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, w tym opisać stosowane zasady rachunkowości oraz jak ocenić założenie kontynuacji działania - materiały wideo, o wartości 97 zł
 3. Mini kurs - Dodatkowe Informacje i Objaśnienia wg zał. nr 1 do ustawy - ok. 60 minut o wartości 97 zł
 4. Nagranie szkolenia na żywo - Rachunek Przepływów Pieniężnych - ok. 4 godzin, z 3 zadaniami oraz plikiem pomocniczym do sporządzania RPP o łącznej wartości 497 zł
 5. Nagranie szkolenia na żywo - Odroczony Podatek Dochodowy - ok. 2 godzin, z 3 zadaniami oraz plikiem pomocniczym do naliczania OPD o łącznej wartości 297 zł
 6. Szkolenie - Rezerwy - wg KSR nr 6 - ok. 100 minut, wraz z plikiem pomocniczym do naliczania rozliczeń biernych z tytułu odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych o wartości 297 zł
 7. Szkolenie - Wprowadzenie leasingu do ksiąg - KSR nr 5 - ok. 90 minut,  z plikiem pomocniczym o wartości 297 zł
 8. Szkolenie - Usługi budowlane i inne o charakterze długotrwałym - KSR nr 3 - ok. 2 godzin, z plikiem pomocniczym, o łącznej wartości 297 zł
 9. Szkolenie - Przekształcenie danych porównawczych w SF w razie zmiany zasad rachunkowości lub popełnienia błędu - wg KSR nr 7 - ok. 2 godzin o wartości 240 zł 
 10. Nagrania webinarów na temat Zamknięcia roku i sporządzenia sprawozdania finansowego - ok. 12 godzin, w tym inwentaryzacja poszczególnych pozycji aktywów i pasywów, wycena bilansowa, tworzenie odpisów aktualizujących i rezerw, uzgadnianie i zamykanie kręgu kosztów, ujmowanie przychodów i kosztów na przełomie roku, analizowanie danych RPP, bilansu, RZis, itp. o wartości 600 zł
 11. Mini szkolenie - Analiza danych księgowych - zestawienia obrotów i sald, bilansu, RZiS, RPP - ok. 60 minut o wartości 47 zł
 12. Kurs Analiza finansowa - 5 lekcji - ok. 3 godziny o wartości 360 zł
 13. Analiza finansowa - plik Excela wraz z raportem w Wordzie o wartości 249 zł
 14. Program do sporządzania e-sprawozdań Novator - o wartości do 424 zł zależnie od wybranego rodzaju licencji - dla małych jednostek, mikro lub pozostałych jednostek (1 do wyboru)
 15. Plik pomocniczy do wyliczania podatku CIT z omówieniem o wartości 95 zł.
/
Co sądzą o moich szkoleniach kursanci
/
Analiza porównawcza sprawozdań finansowych Jeronimo Martins SA oraz PoloMarket SA o wartości 159 zł
# Bonus 3
Polityka Rachunkowości w Wordzie do wykorzystania we własnej firmie z zarządzeniem wprowadzającym oraz zatwierdzającym do użytkowania program F-k o wartości 119 zł
# Bonus 2
Mini szkolenie - Prognozowanie danych finansowych - bilansu, RZiS oraz RPP o wartości 129 zł
# Bonus 1
Co jeszcze w pakiecie:
cena :    3 450,00

Dostęp do materiałów otrzymujesz na 2 lata!
przygotuj sprawozdanie, KTÓRE OCZARUJe AUDYTORA!
/
Kontakt
Karolina Kaszubowska - Doradca księgowego
doradcaksiegowego@gmail.com
https://karolinakaszubowska.pl
Polityka Prywatności i Plików Cookies na karolinakaszubowska.pl